vineri, 26 octombrie 2012

Reperele teoretice ale proiectului

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: EDUCAŢIE CIVICĂ
PARTENERI: 
• Şcoala Gimnazială ,, Grigore Silaşi’’ Beclean reprezentată de director, prof. Rus Vasile Gabriel, director adjunct, prof. înv. primar Lazăr Margareta, consilier educativ, prof. Arpăştean Dorina;
• Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean, reprezentat de director, prof. Rusu Gabriela şi consilier educativ, prof. Silveşan Tatiana;
• Centrul Misionar Social Cultural ,, Sfântul Apostol Andrei’’ Beclean reprezentat de director, preot Zinveliu Claudiu  
ECHIPA  DE  PROIECT:

Responsabil/ coordonator proiect:
prof. înv. primar Seserman Veturia

Membrii echipei de proiect:
prof. Silveşan Tatiana
prof. înv. primar Cristea Ileana
prof. Szasz Carmen
preot Zinveliu Claudiu

Colaboratori:
prof. înv. primar Fodor Eugenia
prof. înv. primar Marcu Adina
înv. Brătan Maria
înv. Moldovan Raveca
prof. înv. primar Blaga Margareta
prof. Brătan Ioan
prof. Baci Aurelia
înv. Colceriu Lavoria
prof. Hordouan Gabriel
prof. Horţ Angelica
prof. Nagy Mariana
prof. Someşan Zefira

  Argument

Acest parteneriat educaţional urmăreşte atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală.
Copiii sunt antrenaţi în desfăşurarea unor activităţi moral- civice în vederea modelării raporturilor interumane, dar şi în direcţia realizării propriei identităţi. Prin activităţile propuse elevii conştientizează şi exersează anumite norme elementare de conduită. În cadrul activităţilor desfăşurate, va putea fi analizat modul în care înţeleg copiii regula, corectitudinea, toleranţa, ideea  de egalitate, permisibilitatea morală faţă de copiii cu nevoi speciale. De asemenea, aceste activităţi vor facilita comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor sarcini, favorizându- se cunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea între elevii celor două instituţii şcolare.
Bazele unei vieţi reuşite în viitor se pun în copilărie. Prietenia este aripa dreaptă a copilăriei care împreună conturează şi dezvoltă personalitatea copilului. Astfel, integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale este indisolubil legată de procesul de socializare al acestora şi de diferitele forme de acţiuni educative la care participă. Prin acţiuni organizate şi dirijate din exterior spre anumite scopuri, se ating diverse standarde educaţionale.
Datoria noastră, a educatorilor- părinţi sau cadre didactice- este să îi învăţăm pe copii, şi nu numai, să identifice nevoile comunităţii, să se implice în soluţionarea lor şi să ştie cum să se comporte în acest caz. 
  
SCOP:

Proiectul vizează formarea şi dezvoltarea deprinderilor de socializare, promovarea dialogului, a comunicării între elevii celor două instituţii şcolare ca premisă a dezvoltării unor relaţii de toleranţă, lipsite de prejudecăţi, a integrării elevilor cu nevoi speciale în cadrul comunităţii.  

OBIECTIVE: 
·  formarea/ dezvoltarea deprinderilor  de socializare;
·  cunoaşterea instituţiilor şcolare în care învaţă şi se dezvoltă alţi copii;
·  dezvoltarea cooperării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ;
·  cultivarea dorinţei de a face fapte bune şi a dărui;
·  înţelegerea importanţei prieteniei în viaţă şi a relaţiilor de întrajutorare, conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei;
·  înlăturarea prejudecăţilor în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice faţă de copiii cu CES;
·  stimularea participării responsabile a elevilor  în relaţiile stabilite cu elevii cu CES, dovedind o atitudine de înţelegere, acceptare şi respect;
·  îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare şi relaţionare prin integrarea în contexte noi;
·  exersarea comportamentului tolerant, atent, civilizat, comunicativ, responsabil, autoevaluativ;
·  atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular.


DURATA:
Patru ani, adică anii şcolari: 2012 -2013; 2013- 2014; 2014- 2015; 2015- 2016.

GRUP  ŢINTĂ:
·  beneficiari directi: elevii de ciclu primar din cele două instituţii implicate în parteneriat
·  beneficiari indirecţi: părinţii elevilor, cadre didactice, comunitatea.
Număr participanţi: aproximativ 200 elevi şi 16 cadre didactice

Activitaţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
·  Lansarea proiectului
·  Activitate caritabilă: Mici cu suflet mare!
·  Activitate de grup cu scop caritabil: Parada mărţişoarelor
·  Activitate ecologică: Pământul are nevoie de noi!
·  Concurs de creaţie plastică: Culorile prieteniei     
·  Raport anual.

Centralizator proiecte educative cu aviz de principiu la adresa: http://www.isjbn.ro/index.php?id=53
( pag. 24/ nr. 193)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu